Kết quả học viên

*Kết quả học viên hoàn tất khóa 32h (học từ 2 đến 4 tuần): Đạt PTE 30-40 (= IELTS 4.0 – 5.0)

*Kết quả học viên hoàn tất khóa trọn gói 64h: Đạt PTE 50 – 60 – 70 – 80 ( = IELTS 6.0 – 7.0 -8.0) (Tùy theo trình độ đầu vào)

PTE 68

————————

PTE 66

——————————-

PTE 52

—————————–

PTE 56

——————————–

PTE 75

———————————–

PTE 80

—————– Best of luck for your PTE Exam! ——————-