Lợi thế khi thi PTE

1.Đăng ký thi trước 24h

2. Lịch thi linh động: Trung tâm thi PTE Academic tại Tp,HCM có các lịch thi phù hợp cho tất cả các đối tượng dự thi trong và ngoài nước.

3. Kết quả nhanh: có sau 05 ngày làm việc (thường có ngay sau 24h), so với IELTS là 13 ngày và TOEFL iBT là 10 ngày;

4. Kết quả chính xác – khách quan: Hệ thống chấm điểm tự động đảm bảo đánh giá chính xác và công bằng khả năng Anh ngữ thực sự của bạn – không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài như hình thức, tính cách hay ngôn ngữ cơ thể của bạn;

5. Kỳ thi tiện lợi: Không cần giấy bút lỉnh kỉnh, tất cả đều diễn ra ONLINE: làm bài online, chuyển bài chấm online,  nhận kết quả online và chuyển kết quả đến các trường học/ đối tác cũng online;

6. Lệ phí thi rẻ: chỉ 165 USD nếu bạn đăng ký thi trước 48 giờ, và 208 USD nếu bạn đăng kí thi sau 24 giờ;

7. Format bài thi ngắn gọn, dễ làm.