Lưu ý khi đi thi

TRONG KHI THI

1.Đến trung tâm thi trước 30 phút để chuẩn bị được tốt hơn;

2.Mang theo chứng nhận công dân của bạn (thường là hộ chiếu, xem thêm hướng dẫn để biết những loại giấy tờ nào được chấp nhận);

3.Bạn có thể bị yêu cầu các kiểm tra khác: chụp hình, lấy dấu vân tay…

4.Thời gian thi là 03 giờ.

SAU KHI THI

1.Kết quả thi thường có sau 05 ngày làm việc;

2.Kiểm tra tài khoản đã đăng ký của bạn thường xuyên để xem kết quả. Pearson cũng sẽ email bạn thông báo về việc bạn đã có kết quả thi;

3.Khi nhận được thông báo bằng email, Click vào đường link theo chỉ dẫn để xem kết quả thi;

4.Bạn sẽ xem kết quả online. KHÔNG cung cấp bản in kết quả thi;

5.Gửi kết quả thi của bạn trực tiếp từ tài khoản của bạn đến trường hoặc nơi bạn cần gửi;