Hội thảo PTE

Easy English House thường tổ chức định kỳ các hội thảo để cung cấp thông tin và hướng dẫn luyện thi cho các bạn có ý định thi pte. Để nhận được vé mời tham gia hội thảo miễn phí, các bạn có thể gửi email về địa chỉ:easyenglishhouse@gmail.com hoặc theo dõi thông tin chi tiết tại website này hoặc facebook page của chúng tôi: https://www.facebook.com/Luy%E1%BB%87n-thi-PTE-C%E1%BA%A5p-T%E1%BB%91c-Du-H%E1%BB%8Dc-231911390523396/